Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
Vi sinh vật học
Tác giả: Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Sinhhọc động vật và người
Tác giả: Nguyễn Quang Mai, Mai Văn Hưng, Trần Thị Loan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật
Tác giả: Nguyễn Đình Giậu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Ôn tập và kiểm tra vi sinh vật học
Tác giả: Lê Thanh Hải, Hoàng Phú Thái, Huỳnh Quang Phước, Mai Thị Thùy Nga, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  579
 
Vi sinh vật học. Phần 1- Thế giới vi sinh
Tác giả: Dương Văn Hợp, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Liên Hoa, Phạm Văn Ty
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Sinhhọc thực vật
Tác giả: Vũ Văn Vụ, Hoàng Minh Tuấn, Vũ Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.2
 
Sinhhọc thực vật
Tác giả: Vũ Văn Vụ, Hoàng Minh Tấn, Vũ Thanh Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.2
 
Hình thái học thực vật
Tác giả: Nguyễn Bá
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571.82
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Giáo Trình Vi sinh vật học công nghiệp
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục