Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Software configuration management handbook
Tác giả: Alexis Leon
Xuất bản: Boston: Artech House, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Software configuration management strategies and IBM rational clearcase
Tác giả: David E Bellagio, Tommy J Milligan
Xuất bản: Indianapolis Ind: Addison Wesley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Zero Configuration Networking
Tác giả: Stuart Cheshire, Daniel Steinberg
Xuất bản: kd: Reilly Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Build Master, The : Microsoft's Software Configuration Management Best Practices
Tác giả: Maraia Vincent
Xuất bản: : Aw Professional, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Pulling strings with Puppet : configuration management made easy
Tác giả: James Turnbull
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Pulling strings with Puppet [electronic resource] : configuration management made easy
Tác giả: James Turnbull, Dennis Matotek
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Microsoft System center. Troubleshooting Configuration manager
Tác giả: Rushi Faldu, Andre Della Monica, Manoj Kumar Pal, Kaushal Pandey, Mitch Tulloch
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.16
 
Visual SourceSafe 2005 software configuration management in practice [electronic resource]
Tác giả: Alexandru Serban, Dragos Brezoi, Alin Constantin, Jean-Baptiste Lab
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Microsoft System center configuration manager 2007 administrator's companion
Tác giả: Steve Kaczmarek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Cisco LAN switching configuration handbook [electronic resource]
Tác giả: Steve McQuerry, Dave Hucaby, David Jansen
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục