Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Mağallaẗ Buḥūṯ Al-Tarbiyyaẗ Al-Šāmlaẗ
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of Physical Education for Women Zagazig University, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Japanese women and sport : beyond baseball and sumo
Tác giả: Robin Kietlinski
Xuất bản: London: Bloomsbury, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.08209052
 
Women in sport leadership : research and practice for change
Tác giả: Sarah Leberman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.082
 
Women who dare : North America's most inspiring women climbers
Tác giả: Chris Noble
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
The female athlete : Reach for victory
Tác giả: Matt Brzycki
Xuất bản: Terre Haute Ind Indianapolis: Wish Pub Distributed in the US by Cardinal Publishers Group, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  613.711
 
Unique considerations of the female athlete
Tác giả: Michael Brunet
Xuất bản: Australia United States: Delmar Cengage Learning, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42082
 
Sport, gender and development : intersections, innovations and future trajectories
Tác giả: Lyndsay M C Hayhurst, Megan Chawansky, Holly Thorpe
Xuất bản: Bingley UK: Emerald Publishing Limited, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.483
 
Coming on strong : gender and sexuality in women's sport
Tác giả: Susan K Cahn
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.082
 
Routledge handbook of sport, gender and sexuality
Tác giả: Eric Anderson, Jennifer Hargreaves
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.483
 
Game, set, match : Billie Jean King and the revolution in women's sports
Tác giả: Susan Ware
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.342092
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục