Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Principles of toxicology testing
Tác giả: Frank A Barile
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Handbook of carcinogen testing
Tác giả: Harry A Milman, Elizabeth K Weisburger
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Toxicity testing in the 21st century : a vision and a strategy
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2007 L-982
 
Aquatic macrophyte risk assessment for pesticides
Tác giả: Lorraine Maltby
Xuất bản: Pensacola FL Boca Raton Fla: SETAC CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.76
 
Aquatic macrophyte risk assessment for pesticides
Tác giả: Lorraine Maltby
Xuất bản: Pensacola FL Boca Raton Fla: SETAC CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  581.76
 
Safety evaluation of medical devices
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.7610287
 
Safety evaluation in the development of medical devices and combination products
Tác giả: Shayne C Gad, Shayne C Gad, Marian G McCord
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.284
 
Evaluating chemical and other agent exposures for reproductive and developmental toxicity
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.65071
 
Animal models in toxicology
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QY 50
 
Animal models in toxicology
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục