Quan hệ khách hàng (CRM)

Quan hệ khách hàng (CRM) là việc quản lý mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Đây là một chiến lược kinh doanh nhằm tăng cường sự hiểu biết về khách hàng và cải thiện tương tác với họ. Mục tiêu của quan hệ khách hàng là xây dựng và duy trì mối liên kết mạnh mẽ với khách hàng để tối đa hóa giá trị khách hàng và giữ chân họ lâu dài.

 

Quan hệ khách hàng không chỉ liên quan đến việc thu thập thông tin về khách hàng mà còn bao gồm việc phân tích dữ liệu này để hiểu rõ nhu cầu, mong muốn và hành vi của họ. Các công cụ Quan hệ khách hàng thường được sử dụng để quản lý thông tin khách hàng, theo dõi tương tác với họ, và tạo ra cơ hội kinh doanh. Các ưu điểm của quan hệ khách hàng bao gồm khả năng tối ưu hóa chiến lược tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường trải nghiệm khách hàng, và tạo ra cơ hội kinh doanh mới thông qua việc hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

 

 

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, quan hệ khách hàng không chỉ là một khía cạnh của chiến lược, mà là trái tim của mọi doanh nghiệp thành công. Những cuốn sách về chủ đề này trên kệ sách Thư viện HUTECH không chỉ là những hướng dẫn mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người làm quản lý, doanh nhân, những người đang tìm kiếm cách tối ưu hóa mối quan hệ với khách hàng và tất nhiên là cả bạn - Nhà Marketing tương lai.

 

Chỉnh sửa lần cuối : 12/15/2023 3:01:48 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác