Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 611 kết quả
Kỹ thuật lắp đặt - sửa chữa các đường ống nước trong nhà và khu dân cư
Tác giả: Phạm Thanh Đường
Xuất bản: Hà Nội: Thanh Niên, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  696.1
 
Hạt giống & Giao mùa : Thơ
Tác giả: Trinh Đường
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Những tản mạn về nghề báo : Nhanh, đúng, trúng, hay
Tác giả: Hải Đường
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  079.597
 
Đường
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9221
 
Quản lý sản xuất trong dệt may
Tác giả: Đường Võ Hùng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.0685
 
Tài nguyên môi trường nông thôn Việt Nam sử dụng hợp lý & bảo vệ phát triển bền vững
Tác giả: Đường Hồng Dật
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Sức bền vật liệu
Tác giả: Nguyễn Bá Đường
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.112
 
Đổi mới chính sách tài khóa đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010
Tác giả: Bùi Đường Nghiêu
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.3
 
Nghề làm vườn phát triển cây ăn quả ở nước ta
Tác giả: Đường Hồng Dật
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  581.4649592
 
Tiếng Anh cơ khí ô tô
Tác giả: Quang Hùng, Phạm Đường
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.0246292
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục