Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Ứng dụng biến tần đa bậc trong hệ thống điện mặt trời nối lưới
Tác giả: Nguyễn Văn Vịnh, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống nguồn cung cấp không nối dây
Tác giả: Phạm Đông Phước, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc
Tác giả: Phan Xuân Huy, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Ứng dụng phần mềm SmartVu để triển khai tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Đồng nai
Tác giả: Đinh Hữu Thuấn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện trong ngành công nghiệp sản xuất bia
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuân, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.26
 
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công ty TNHH FREEWELL (VN)
Tác giả: Ngô Đình Cường, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7916
 
Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.319
 
Thiết kế bộ điều khiển cho máy hàn CHIPSET BGA
Tác giả: Võ Hoa Sơn, Hồ Đắc Lộc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.381531
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục