Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo robot song song (gough-stewart platform) sử dụng trong hệ thống thiết bị tạo chuyển động ...
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: , 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Kỹ thuật người máy. Phần 1- Robot công nghiệp
Tác giả: Lê Hoài Quốc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng
Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Nhập môn robot công nghiệp
Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng
Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.89
 
Nhập môn robot công nghiệp
Tác giả: Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1

Truy cập nhanh danh mục