Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu đại học Công nghệ Tp.HCM
Tác giả: Kiều Xuân Hùng, Lê Quang Hùng, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.827
 
Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo đại học chính quy ở các trường đại học tại TP.Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Nguyễn Bảo Duyên, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Giả Thơ, Trương Hoàng Phúc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên các trường đại học tại TP.HCM
Tác giả: Huỳnh Nhật Trường, Lê Thị Bích Diệp, Phan Huỳnh Thiên ý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  371.1023
 
Sự tác động của chất lượng dịch vụ đào tạo đến thương hiệu trường đại học thông qua sự hài lòng của sinh viên: Trường hợ...
Tác giả: Trần Gia Anh, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Thị Bích Trâm, Võ Thị Kim Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Các nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM
Tác giả: Hà Thị Thùy Trang, Huỳnh Ngọc Anh, Lê Thị Bích Diệp, Nguyễn Văn Phú Cường, Trần Thị Thành, Trần Thị Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  378.101
 
1

Truy cập nhanh danh mục