Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Công nghệ tế bào
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Lê Thị Thủy Tiên
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.6
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Công nghệ gen
Tác giả: Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Đức Lượng, Phan Thị Huyền
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.65
 
Công nghệ gen
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Phan Thị Huyền
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.65
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
1

Truy cập nhanh danh mục