Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Công nghệ gen
Tác giả: Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Đức Lượng, Phan Thị Huyền
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.65
 
An Introduction to Genetic Engineering elektronisk ressurs
Tác giả: Desmond S T Nicholl
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Công nghệ sinh học phân tử nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp
Tác giả: Nguyễn Mộng Hùng, Đỗ Lê Thăng, Bernard R Glick
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.65
 
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: Victoryano Valpuesta
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  660.65
 
Công nghệ gen
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Cao Cường, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Phan Thị Huyền
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.65
 
Công nghệ sinh học phân tử nguyên lý và ứng dụng của ADN tái tổ hợp = Molecular Biotechnology principles and application...
Tác giả: Bernard R Glick, Đỗ Lê Thăng, Jack J Pasternak
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Công nghệ chuyển gen động vật, thực vật
Tác giả: Trần Quốc Dung, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Sinh học phân tử và kỹ thuật gen
Tác giả: Hoàng Quốc Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Kỹ thuật di truyền và ứng dụng
Tác giả: Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Công nghệ gen
Tác giả: Lao Đức Thuận, Lê Huyền Ái Thúy, Minh Duy Phan, Trương Kim Phương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.65
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục