Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 125 kết quả
Quản trị nhân sự
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị dự án
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quản trị dự án
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Quản trị dự án
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức tại cục thuế tỉnh Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ủy ban nhân dân cấp phường - quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động đấu thầu qua mạng tại công ty điện lực Đồng Tháp
Tác giả: Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục