Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Ứng dụng Matlab mô phỏng phụ tải điện
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.31920285
 
Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.310285
 
Nghiên cứu mô hình và điều khiển hệ điện vi lưới
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu thiết bị Facts và mạng Neuron mờ điều khiển ổn định hệ thống điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Mô phỏng ổn định động hệ thống điện hai máy phát sử dụng PSS&SVC
Tác giả: Bùi Lê Minh Huyền, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Hệ thống điện năng lượng mặt trời tự bắt theo hướng ánh sáng
Tác giả: Nguyễn Đặng Anh Khoa, Lữ Duy Nhất, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Ứng dụng Matlab mô phỏng đáp ứng động của hệ thống điện
Tác giả: Lê Nguyên Tuấn, Nguyễn Công Tráng, Nguyễn Hùng, Trần Bá Nhàng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.31920285
 
Ứng dụng IOT trong giám sát và điều khiển mô hình nhà vườn trồng cây nông nghiệp sạch
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Đặng Xuân Bình, Nguyễn Hùng, Nguyễn Lê Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục