Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Tiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.024651
 
Tiếng anh cho người lần đầu ra nước ngoài
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Giao tiếp tiếng Anh căn bản bằng điện thoại = : Basic telephone training : A basic course in telephone language and skil...
Tác giả: Anne Watson, Nguyễn Thành Yến, Delestree Watson
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Elementary Conversation = học đàm thoại tiếng Anh trình độ sơ cấp
Tác giả: Marison Geddes, Nguyễn Thành Yến, Gill Sturtridge
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Tiếng Anh trong lĩnh vực may mặc
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024687
 
Thư tín thương mại tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Những vấn đề cơ bản của hợp đồng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02434
 
Thuyết trình bằng tiếng Anh có sử dụng PowerPoint
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Những thành ngữ hữu ích cải thiện tiếng Anh khẩu ngữ
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục