Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 50 kết quả
Thực hành phiên dịch Anh - Việt Việt - Anh
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02
 
Đàm thoại tiếng Anh cho nhân viên bán hàng
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TP HCM: TP Hồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024658
 
Longman : Preparation Series for the TOEIC Test Advanced Course
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Long man preperation Series for the TOEIC test : Intermediate Courses
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428
 
How to Prepare for the TOEIC : Test of English for International Communication
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Longman : Preparation Series for the TOEIC Test Advanced Course
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Essay
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
IELTS Ideas and Vocabulary : Luyện thi IELTS Phát triển ý và từ vựng
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Longman : Preparation Series for the TOEIC Test More Practice Tests
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Longman : Preparation series for the Toeic testMore Practice Tests
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 

Truy cập nhanh danh mục