Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Lên men rượu bưởi
Tác giả: Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao chất lượng sữa chua bằng phương pháp vi gói vi khuẩn LACTIC
Tác giả: Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thử nghiệm tạo thức uống lên men LACTIC từ gạo lức
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Góp phần xây dựng bộ sưu tập vi sinh vật sinh tổng hợp Lactase
Tác giả: Phạm Nguyên Hiếu, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu tạo sản phẩm Kefir giàu Probiotic
Tác giả: Cao Văn Chí, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thử nghiệm tạo thức uống Probiotic từ nước cam
Tác giả: Bùi Nhựt Trường, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Vi sinh vật học đại cương
Tác giả: Lâm Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thúy Hương, Tô Minh Châu, Vũ Thị Lâm An, Vương Thị Việt Hoa
Xuất bản: TPHCM: , 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
1

Truy cập nhanh danh mục