Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Hệ thống thông tin quản lý
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038011
 
Kiểm soát ô nhiễm không khí
Tác giả: Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 1- mô...
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 2- qu...
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 3- đá...
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình = : domestic and industrial wastewater treatment eng...
Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình = domestic and industrial wastewater treatment engin...
Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục