Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 27 kết quả
Nguyên tắc thiết kế thời trang
Tác giả: Võ Phước Tấn, Thái Châu Á
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
Giáo trình môn học Thiết kế thời trang trên máy tính = Cad-Computer aided fashion design
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Thiều Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  746.920285
 
Đồ họa kỹ thuật ứng dụng thiết kế rập mẫu và nhảy cỡ vóc
Tác giả: Võ Phước Tấn, Huỳnh Văn Thức, Thiều Thanh Tân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.285
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 3
Tác giả: Lương Hoàng Tuyết Vân, Nguyễn Thị Hằng, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may
Tác giả: Hà Tú Vân, Thái Châu Á, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 4
Tác giả: Hà Thị Hiền, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Võ Phước Tấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Võ Phước Tấn, Bùi Thị Cẩm Loan, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
Hệ thống bài tập công nghệ may 2
Tác giả: Võ Phước Tấn, Nguyễn Thị Mỹ Chiên, Phạm Nhất Chi Mai
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  687
 
Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
Tác giả: Võ Phước Tấn, Hoàng Ái Thư, Huỳnh Thị Hậu, Nguyễn Thị Thanh Trúc
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  687.06
 

Truy cập nhanh danh mục