Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Kỹ thuật điều khiển robot
Tác giả: Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Robot tự hành
Tác giả: Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Kỹ thuật điều khiển robot
Tác giả: Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế hệ bộ điều khiển cho robot cá 3 khớp dạng carangiform
Tác giả: Phan Văn Y, Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, điều khiển chuyển động Robot rắn
Tác giả: Cao mạnh Hà, Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, điều khiển mobile robot bám mục tiêu di động với khoảng cách không đổi
Tác giả: Lê Bảo Khanh, Võ Tường Quân
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển tốc độ động cơ điện 3 pha theo biên dạng tốc độ trong đường sắt đô thị
Tác giả: Trần Minh Nguyên Hà, Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1

Truy cập nhanh danh mục