Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Bảo mật thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Lập trình mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
An toàn mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
An toàn hệ điều hành
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Lập trình mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Lập trình mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Bảo mật thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Bùi Văn Thiệu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
An toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Thực hành an toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục