Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 45 kết quả
An toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Thực hành an toàn hệ điều hành và hợp ngữ
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Bảo mật thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Bùi Văn Thiệu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Kỹ thuật định danh khuôn mặt dựa vào mẫu nhị phân cho ứng dụng trên thiết bị di động
Tác giả: Võ Anh Tiến, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  006.37
 
An toàn hệ thống mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Hàn Minh Châu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Thực hành phân tích mã độc
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Phân tích mã độc
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Giám sát an toàn hệ thống mạng
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành bảo mật thông tin
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Dương Minh Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 

Truy cập nhanh danh mục