Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Cơ kết cấu nâng cao
Tác giả: Bùi Công Thành
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.171
 
Sức bền vật liệu- T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.112
 
Sức bền vật liệu . T.1
Tác giả: Lê Hoàng Tuấn, Bùi Công Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Chủ biên…[ Và Những người khác]
Tác giả: Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Đỗ Kiến Quốc, Bùi Công Thành, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Sức bền vật liệu : Giáo trình / Chủ biên…[ Và Những người khác]
Tác giả: Bùi Công Thành, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Lê Hoàng Tuấn, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
1

Truy cập nhanh danh mục