Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 119 kết quả
Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội = : hanoi cultural and historical relics
Tác giả: Hà Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Lễ hội Hà Nội
Tác giả: Hà Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.269597
 
Món ngon Hà Nội = : Hanoi delicious dishes
Tác giả: Hà Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Mỹ thuật Hà Nội = Hanoi fine arts
Tác giả: Hà Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Sinh hoạt nghệ thuật dân gian Hà Nội = activities of hanoi folk arts
Tác giả: Hà Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Công trình kiến trúc Hà Nội = Hanoi architectural works
Tác giả: Hà Nguyễn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Quang học kiến trúc
Tác giả: Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720
 
Quang học kiến trúc chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo : Dùng cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng, các đơn v...
Tác giả: Việt Hà, Nguyễn Ngọc Giả
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  729.28
 
Điều khiển động cơ KĐB 3 pha theo phương pháp DTC dùng bộ điều khiển PI mờ lai
Tác giả: Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3136
 
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh theo mạng tại Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thu Hà, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục