Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Mạng máy tính nâng cao
Tác giả: Hàn Minh Châu
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Mạng máy tính
Tác giả: Hàn Minh Châu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Thực hành kiến trúc máy tính
Tác giả: Hàn Minh Châu, Nguyễn Lê Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Mạng máy tính
Tác giả: Văn Thiên Hoàng, Hàn Minh Châu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Thực hành mạng máy tính
Tác giả: Hàn Minh Châu, Nguyễn Hoàng Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Nhập môn hệ điều hành máy tính
Tác giả: Hàn Minh Châu, Nguyễn Lê Văn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
An toàn thông tin cho ứng dụng web
Tác giả: Dương Minh Chiến, Hàn Minh Châu, Thái Huy Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Thực hành mạng máy tính nâng cao
Tác giả: Hàn Minh Châu, Đoàn Khải Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Mạng máy tính
Tác giả: Đặng Hùng Kiệt, Dương Minh Chiến, Hàn Minh Châu, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
Mạng máy tính nâng cao
Tác giả: Đặng Hùng Kiệt, Dương Minh Chiến, Hàn Minh Châu, Văn Thiên Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  004.65
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục