Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Nhập môn J#
Tác giả: Hoàng Đức HảiHoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
Giáo trình cấu trúc máy tính
Tác giả: Hoàng Đức Hải, Tống Văn On
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Java. Tập 2
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Giáo trình cấu trúc máy tính
Tác giả: Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Tự học lập trình chuyên sâu Visual Basic.net trong 21 ngày
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.2768
 
Visual Basic .Net kỹ xảo lập trình
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: TpHCM: Thống Kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.2768
 
Từng bước học lập trình Visual C++.net
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.133
 
Visual Basic .Net kỹ xảo lập trình
Tác giả: Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  005.2768
 
Họ vi điều khiển 8051
Tác giả: Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Họ vi điều khiển 8051
Tác giả: Tống Văn On, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục