Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 86 kết quả
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Khoa học môi trường (con người và môi trường)
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  333.714
 
Con người và môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: : , 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Thủy văn - Thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Quản Lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Thủy văn thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Sự xây dựng cái thực ở trẻ
Tác giả: Jean Piaget, Hoàng Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  155.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục