Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Xây dựng và phát triển dịch vụ Logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tác giả: Trịnh Hàng, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên doanh Vietsovpetro đế...
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Xây dựng chiến lược marketing cho công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013-2016
Tác giả: Cao Văn Long, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.476240688
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
Tác giả: Võ Quang Huy, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Các yếu tô ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách của các công ty dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không quốc tế Tân S...
Tác giả: Nguyễn Đức Tiến, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan của liên doanh Việt Nga Vietsopetrp đến năm 2020
Tác giả: Võ Khánh Hường, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị đội ngũ cán bộ công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa...
Tác giả: Đặng Phạm Mỹ Hạnh, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ công tại các UBND phường trên địa bàn TP.HCM
Tác giả: Trần Thị Bích Vui, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của chủ tịch phường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Văn Quý, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Giải pháp nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM
Tác giả: Phùng Thị Thùy Trang, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục