Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 143 kết quả
Accelerating your development as a leader : a guide for leaders and their managers
Tác giả: Robert Barner
Xuất bản: San Francisco CA: Pfeiffer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
A manager's guide to leadership : an action learning approach
Tác giả: Mike Pedler, Tom Boydell, John Burgoyne
Xuất bản: Berkshire: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Leading by example
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business School Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
The extraordinary leader elektronisk ressurs : turning good managers into great leaders
Tác giả: John H Zenger, Joe Folkman
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
The Enemies of Excellence elektronisk ressurs
Tác giả: Greg Salciccioli
Xuất bản: Chicago: The Crossroad Publishing Company, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.4092
 
Leadership : theory, application, & skill development,
Tác giả: Robert N Lussier, Christopher F Achua
Xuất bản: Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4092
 
Higher ambition : How great leaders create economic and social value
Tác giả: Michael Beer, Flemming Norrgren
Xuất bản: USA: Harvard Business Review Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
Nghệ thuật lãnh đạo
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Loan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
Ceo toàn diện
Tác giả: Dương Thị kim Chung
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
Để trở thành nhà lãnh đạo cẩm nang dành cho các nhà quản trị song ngữ Anh-Việt = how to be a leader
Tác giả: AUren Uris
Xuất bản: Cà Mau: Cà Mau, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục