Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Thực hành món ăn Á
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  641.595
 
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Nghệ thuật cắt tỉa rau, củ
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  745.924
 
Thực hành phục vụ nhà hàng
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.95
 
Thực hành món ăn Âu
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  641.594
 
Nghệ thuật phục vụ nhà hàng
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  642.6
 
Thực hành bếp bánh
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  641.86
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh khách sạn tại Tp.Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015-2025
Tác giả: Lê Quốc Hồng Thi, Lê Tấn Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.940685
 
Thực trạng và giải pháp nâng cao sự hài lòng của thực khách về kỹ năng, quy trình phục vụ của nhân viên bộ phận Banquet ...
Tác giả: Trịnh Gia Văn, Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng The New Day Cofé & Lounge- khách sạn Grand Silverland &...
Tác giả: Tạ thị Quỳnh Liên, Lê Quốc Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục