Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
An toàn vệ sinh thực phẩm
Tác giả: Dương Thanh Liêm, Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Giáo trình đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Giáo trình quản lý chất lượng và luật thực phẩm
Tác giả: Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Công Hà
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
15 Food safety food quality
Tác giả: RE Hester, RM Harrison
Xuất bản: Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (rar)
ddc:  363.192
 
Making the most of HACCP : learning from other's experience
Tác giả: Tony Mayes, Sara Mortimore
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (rar)
ddc:  363.192
 
Food chemical safety : V.1 : Contaminants
Tác giả: David H Watson
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (rar)
ddc:  363.192
 
Food chemical safety : V.2 : Additives
Tác giả: David H Watson
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (rar)
ddc:  363.192
 
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục