Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Công nghệ xử lý nước thải môi trường
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Công thương, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Môi trường và phát triển
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Quản lý môi trường
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4083
 
Luật và các tiêu chuẩn chất lượng môi trường
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.046
 
Quản lý chất thải nguy hại
Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.4
 
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: Hồ Sỹ Nhiếp, Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.44
 
1

Truy cập nhanh danh mục