Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Tác giả: Nguyễn Duy Anh Kiệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.95068
 
Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao
Tác giả: Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Quản trị ẩm thực
Tác giả: Nguyễn Duy Anh Kiệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.95068
 
Quản trị bếp
Tác giả: Nguyễn Duy Anh Kiệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.95068
 
Quản trị ẩm thực
Tác giả: Nguyễn Duy Anh Kiệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.95068
 
Điều khiển hiện đại
Tác giả: Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Tự động hóa quá trình sản xuất
Tác giả: Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao
Tác giả: Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển vi bước (Micro stepping) ứng dụng bơm dịch đối lưu
Tác giả: Võ Cường, Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu, thiết kế robot dò đường đi bằng sóng siêu âm
Tác giả: Phạm Dự, Nguyễn Duy Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục