Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bia đen
Tác giả: Bùi Công Hoan, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bia tươi 100%malt
Tác giả: Nguyễn Ninh Hải, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu chế biến bia nồng độ cồn thấp quy mô phòng thí nghiệm
Tác giả: Bùi Thị Lãm, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663.42
 
Nghiên cứu chế biến bia nồng độ cồn thấp trong phòng thí nghiệm
Tác giả: Trần Thị Tuyết, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  663.42
 
Công nghệ sản xuất bia tiêu đóng lon
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Hoa, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.42
 
Xây dựng quy trình sản xuất bia trái cây từ quả dâu tằm
Tác giả: Nguyễn Thị Trung Trinh, Nguyễn Kính
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.42
 
Xây dựng quy trình sản xuất bia trái cây từ vỏ dâu tằm
Tác giả: Nguyễn Dương Trúc Quỳnh, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.42
 
Công nghệ lên men thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Xây dựng quy trình sản xuất bia trái cây từ nho
Tác giả: Dương Thị Tường Vi, Lê Quỳnh Như, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  663.42
 
Công nghệ lên men thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hoài Hương, Nguyễn Kính
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục