Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải nhà máy giết mổ gia cầm của công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tại KCN BECAM...
Tác giả: Nguyễn Tấn Phát, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.3
 
Tác động của môi trường đại học lên dự định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bà...
Tác giả: Đoàn Minh Tân, Hà Thị Thùy Trang, Nguyễn Tấn Phát, Tô Thùy Duyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  658.11
 
Thiết kế điều khiển nhà thông minh qua Web
Tác giả: Nguyễn Tấn Phát, Hoàng Nguyên Phước, Huỳnh Minh Hiếu, Nguyễn Lê Anh Khoa
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Điều khiển và giám sát chăn nuôi gia cầm sử dụng năng lượng mặt trời
Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Trương Long, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm : báo cáo tổng kết
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691.4
 
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  691.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục