Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Thực hành vi sinh bệnh động vật
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực hành dinh dưỡng động vật và thức ăn chăn nuôi
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  636.08
 
Sinh thái học môi trường
Tác giả: Trần Văn Nhân, Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất mứt đông đu đủ chanh dây
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực hành sinh lý gia súc
Tác giả: Hồ Thị Nga, Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  636.0892
 
Thuật toán hiệu quả cho khai thác tăng trường các mô hình duyệt web
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Đình Bảy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Thiết kế khách sạn Paradik Tiền Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TP HCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  747
 
Cơ chế sinh bệnh và miễn dịch học thú y
Tác giả: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  636.0896
 
Kiểm nghiệm sản phẩm động vật
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Thị Lan Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.907
 
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Lê Quỳnh Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  332.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục