Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Học ngữ pháp tiếng Trung bằng hình : trình độ cơ bản
Tác giả: Tai - Chi Chang, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Nhân Trí Việt, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.15
 
Học ngữ pháp tiếng Trung bằng hình : trình độ nâng cao
Tác giả: Chongren Liu, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Nhân Trí Việt, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.15
 
Giáo trình tiếng Trung thương mại . Bản thứ 3 - Tập 2
Tác giả: Quan Đạo Hùng, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Giáo trình tiếng Trung thương mại . Bản thứ 3 - Tập 1
Tác giả: Quan Đạo Hùng, Nguyễn Thị Minh Hồng
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1
Tác giả: Hồ Hiếu Bân, Nguyễn Thị Minh Hồng, Tô Anh Hà, Triệu Kim Minh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp TPHCM Công Ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1
 
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1 = 短期速成外国人汉语会话课本
Tác giả: Hồ Hiếu Bân, Nguyễn Thị Minh Hồng, Tô Minh Hà, Triệu Kim Anh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK : Sách bài tập . Tập 2
Tác giả: Khương Lệ Bình, Lưu Lệ Bình, Nguyễn Thị Minh Hồng, Vương Phong, Vương Phương
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK . Tập 2
Tác giả: Khương Lệ Bình, Lưu Lệ Bình, Nguyễn Thị Minh Hồng, Vương Phong, Vương Phương
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK . Tập 3
Tác giả: Khương Lệ Bình, Lý Lâm, Nguyễn Thị Minh Hồng, Vu Diểu
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Giáo trình chuẩn HSK : Sách bài tập . Tập 3
Tác giả: Khương Lệ Bình, Lý Lâm, Nguyễn Thị Minh Hồng, Vu Diểu
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Trí Việt, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục