Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1
Tác giả: Hồ Hiếu Bân, Nguyễn Thị Minh Hồng, Tô Anh Hà, Triệu Kim Minh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp TPHCM Công Ty TNHH Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.1
 
Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc. Tập 1 = 短期速成外国人汉语会话课本
Tác giả: Hồ Hiếu Bân, Nguyễn Thị Minh Hồng, Tô Minh Hà, Triệu Kim Anh
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Nhân Trí Việt, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Bảng tra hán tự và cách đọc theo âm Hán-âm Nhật
Tác giả: Ngọc Loan
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 3
Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
301 câu đàm thoại tiếng Hoa
Tác giả: Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lực
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Giáo trình luyện nghe Hán ngữ : nguyên bản. Quyển sơ cấp
Tác giả: Mạnh Quốc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  495.1
 
Tân giáo trình Hán ngữ. tập 2
Tác giả: Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Giáo trình Hán ngữ. tập 2-Quyển 2
Tác giả: Dương Ký Châu, Dương Văn Vượng, Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
Giáo trình Hán ngữ. tập 3-Quyển 2
Tác giả: Dương Ký Châu, Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.1
 
Chữ Hán Trung Quốc
Tác giả: Hàn Giám Đường, Đặng Thúy Thúy, Trương Gia Quyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục