Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Phân tích tình hình tài chính Công ty bao bì Ojitex (Vietnam) Co., Ltd
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trần Thị Cẩm Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Giáo trình tối ưu hóa : Optimization
Tác giả: Bùi Phúc Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.6
 
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Thành Cả, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews, stata
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyển Thành Cả, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews : bài tập
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Thành Cả, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Đại học Kinh tế TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Giáo trình kinh tế lượng
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Thành Cả, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
1

Truy cập nhanh danh mục