Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Phân tích định lượng : bài tập và sổ tay
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  545
 
Phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  545
 
Bài tập và sổ tay phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
Nghiên cứu công nghệ xử lý nước mặt ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng nhằm phục vụ cho cấp nước sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Thanh Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Ngọc Hồng, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  543
 
Thí nghiệm phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Lê Xuân Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, Nguyễn Duy Khiêm, Trần Thị Minh Hiếu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  545
 
Tìm hiểu về trợ từ trong tiếng Nhật
Tác giả: Hồ Tố Liên, Lài Vũ Thoại, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  495.65
 
1

Truy cập nhanh danh mục