Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Cơ học lưu chất tính toán
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  532
 
Dòng phun rối tự do và phương pháp tính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  532.0527
 
Mô phỏng báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Mô phỏng báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Mô phỏng lập báo cáo tài chính - thuế
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Kế toán vốn bằng tiền & các khoản phải thu tại DNTN
Tác giả: Hồng Ngọc Phương Ái, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.76
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại C.ty DCĐ Vĩnh Thịnh
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XD SX TM Lê Na
Tác giả: Lưu Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.742
 
Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Kỳ Duyên
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục