Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Tòa nhà Bảo Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Máy và thiết bị xây dựng
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Hướng dẫn sắp xếp và cổ phần hóa công ty nhà nước
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.044
 
Thiết kế Game trong 3DS Max
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.6
 
Thiết kế khung xương cho hoạt cảnh nhân vật
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Cải tiến hiệu suất hoạt động chuỗi cung ứng của công ty Detmold Packaging Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Hồ Đức Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  625.72
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Duyên Hải
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Dương Cao Thái Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Từ điển tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Thái Xuân Đệ
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9223
 
Giáo trình thương mại điện tử
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Phan Quan Việt
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.872
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục