Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Vi điện tử số
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
Tiền và tâm lý
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.4019
 
Kỹ thuật thể hiện đồ án kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  720
 
Đồ án kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Đồ án thiết kế nhà văn hóa (Thể loại công trình văn hóa)
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  725.8042
 
Đồ án kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720
 
Chuyên đề 1 tạo hình trang trí nội thất
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  747
 
Đồ án 4 nhà công cộng 2 loại hình hành chính/giao thông
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  725
 
Đồ án 4 - nhà công cộng 2 loại hình hành chính/giao thông
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  725
 
Chuyên đề 1: Tạo hình-trang trí nội thất
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  747
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục