Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Lên men rượu bưởi
Tác giả: Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao chất lượng sữa chua bằng phương pháp vi gói vi khuẩn LACTIC
Tác giả: Đỗ Quốc Cường, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thử nghiệm tạo thức uống lên men LACTIC từ gạo lức
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Ly, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Góp phần xây dựng bộ sưu tập vi sinh vật sinh tổng hợp Lactase
Tác giả: Phạm Nguyên Hiếu, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu tạo sản phẩm Kefir giàu Probiotic
Tác giả: Cao Văn Chí, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thử nghiệm tạo thức uống Probiotic từ nước cam
Tác giả: Bùi Nhựt Trường, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & học thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 1- Sinh học tế bào cơ sở di truyền học & thọc thuyết tiến hóa
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
Sinh học đại cương. Tập 2- Sinh học thực vật sinh học động vật & hệ sinh thái
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Huỳnh Ngọc Oanh, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thúy Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục