Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
Cẩm nang kinh doanh Harvard kỹ năng thương lượng = : Harvard business essentials negotiation
Tác giả: Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Động viên nhân viên = Motivating People
Tác giả: Robert Holden, Kim Phượng, Nguyễn Văn QuìNguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
Cẩm nang kinh doanh Kỹ năng thương lượng
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Nhiều người dịch
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4052
 
Kỹ năng phỏng vấn = Interviewing Skills
Tác giả: Tim Hindle, Kim Phượng, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.144
 
Giải tỏa Stress
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Vương Long, Tim Hindle
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  158.72
 
Quản lý sự thay đổi = Managing Change
Tác giả: Robert Heller, Kim Phượng, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.406
 
Động viên nhân viên = Motivating People
Tác giả: Robert Holden, Kim Phượng, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
Kỹ năng phỏng vấn = Interviewing Skills
Tác giả: Tim Hindle, Kim Phượng, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.144
 
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Cẩm nang quản lý hiệu quả lãnh đạo hiệu quả
Tác giả: Robert Heller, Lê Ngọc Phương Anh, Nguyễn Văn Quì
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục