Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 97 kết quả
Computers and Information Processing
Tác giả: O'Brien
Xuất bản: USA: IRWIN, 1986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Inclusive Research: Is the Road More or Less Well Travelled?
Tác giả: Patricia O'Brien, Patricia O'Brien
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
How to Develop a Perfect Memory
Tác giả: Dominic O'brien
Xuất bản: : Trafalgar Square, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.12
 
Philip's Atlas of World History (Historical Atlas)
Tác giả: Patrick O'brien
Xuất bản: : Philips, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  911
 
Maiden voyage
Tác giả: Judith O'Brien
Xuất bản: New York: Pocket Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The dalkey archive
Tác giả: Flann O'Brien
Xuất bản: London: Flamingo, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
The light of evening
Tác giả: Edna O'Brien
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Speak Well
Tác giả: Liz O'Brien
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.51
 
Mangement Information Systems : A Managerial end User Perspective
Tác giả: James A O'Brien
Xuất bản: USA: IRWIN, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Introduction to information systems
Tác giả: James A O'Brien
Xuất bản: : McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục