Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và điều khiển bộ biến tần ba pha giá thành thấp : Phụ lục
Tác giả: Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Nghiên cứu phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu đa bậc giảm số khoa công suất
Tác giả: Lương Trần Nghĩa, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Truyền động điện
Tác giả: Phan Quốc Dũng, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Mô phỏng điện tử công suất trong MATLAB-SIMULINK
Tác giả: Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3170285
 
Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink
Tác giả: Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3170285
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide
Tác giả: Phạm Quang Vinh, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thanh Bình, Phan Thị Thu Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: Bùi Ngọc Thư, Dương Lan Hương, Ngô Hải Thanh, Nguyễn Bá Bạn, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Văn Nhờ, Phạm Quang Vinh, Phan Kế Phúc, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thu Vân, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide
Tác giả: Bùi Ngọc Thư, Dương Lan Hương, Ngô Hải Thanh, Nguyễn Bá Bạn, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Văn Nhờ, Phạm Quang Vinh, Phan Kế Phúc, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thu Vân, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide
Tác giả: Bùi Ngọc Thư, Dương Lan Hương, Ngô Hải Thanh, Nguyễn Bá Bạn, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Văn Nhờ, Phạm Quang Vinh, Phan Kế Phúc, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thu Vân, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
1

Truy cập nhanh danh mục