Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide
Tác giả: Phạm Quang Vinh, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thanh Bình, Phan Thị Thu Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: Bùi Ngọc Thư, Dương Lan Hương, Ngô Hải Thanh, Nguyễn Bá Bạn, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Văn Nhờ, Phạm Quang Vinh, Phan Kế Phúc, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thu Vân, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide
Tác giả: Bùi Ngọc Thư, Dương Lan Hương, Ngô Hải Thanh, Nguyễn Bá Bạn, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Văn Nhờ, Phạm Quang Vinh, Phan Kế Phúc, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thu Vân, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC = Electrical installation guide
Tác giả: Bùi Ngọc Thư, Dương Lan Hương, Ngô Hải Thanh, Nguyễn Bá Bạn, Nguyễn Thị Quang, Nguyễn Văn Nhờ, Phạm Quang Vinh, Phan Kế Phúc, Phan Quốc Dũng, Phan Thị Thu Vân, Tô Hữu Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
1

Truy cập nhanh danh mục