Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình tin học quản lý: quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : dành cho sinh viên các ngành kinh tế
Tác giả: Tạ Minh Châu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.7565
 
Giáo trình tin học đại cương : Dùng cho sinh viên các ngành kinh tế
Tác giả: Tạ Minh Châu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004
 
Trước bình minh luôn là đêm tối : Thành công trước tuổi 30
Tác giả: Tạ Minh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.1
 
Tối ưu công suất trong hệ thống pin mặt trời
Tác giả: Tạ Minh Cường, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Tự học C# và SQL Server 2008
Tác giả: Tạ Minh Châu, Hoàng Anh Quang
Xuất bản: Gia Lai: Hồng Bàng, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng N...
Tác giả: Tạ Minh ngọc trâm, Trần Thị Trang
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nâng cao chất lượng lao động tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Phú Yên
Tác giả: Tạ Minh Bảo Phong, Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Hệ thống các chính sách mới chế độ quản lý mới về tài chính - kế toán - thuế - lao động - tiền lương áp dụng cho các đơn...
Tác giả: Huỳnh Minh Nhị, Nguyễn Quang Huy, Tạ Minh Hùng, Vũ Việt Quang
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.03
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục