Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 156 kết quả
Quản trị chiến lược
Tác giả: Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Chính sách và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày tại Tp.HCM
Tác giả: Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  338.476853
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức cá nhân, nghiên cứu tại: trường đại học kinh tế - tài chính thành phố ...
Tác giả: Trương Quang Dũng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.3124
 
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của tổng công ty khí Việt Nam - CTCP
Tác giả: Nguyễn Hà An, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH DV-KT&TM Tam Phương
Tác giả: Lê Trường, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Thành Đô
Tác giả: Sel Phan, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.787
 
Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng của các công ty tư vấn trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Dư Đăng Khoa, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.0684
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện về quản lý chất thải rắn tại công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020
Tác giả: Trần Phước Thành, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628.44068
 
Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Đồng Tâm đến năm 2020
Tác giả: Phạm Thiên Phước, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục