Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Câu hỏi - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Tóm tắt-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Lâm Mạnh Hà, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339
 
Kinh tế vi mô
Tác giả: Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Kinh tế vi mô : tóm tắt-bài tập-trắc nghiệm
Tác giả: Lâm Mạnh Hà, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Kinh tế vĩ mô : Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm
Tác giả: Nguyễn Như Ý, Lâm Mạnh Hà, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Kinh tế vi mô
Tác giả: Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TpHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Kinh tế vĩ mô : tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm
Tác giả: Lâm Mạnh Hà, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TP HCM: Đại học Kinh tế TPHCM, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục